Prof 8909

Spilda og smá

Flestar myndir með þessari færslu tilheyra Spildu og sýna þá hægu þróun sem hefur verið undanfarið í henni. Vegna þurrka og vinds hefur spírun og vöxtur ekki verið eins hraður og ákjósanlegt væri. Það hefur líka verið hlaupið til og náð í vatn í Eyjafjarðarána til að vökva. Þetta sést allt á myndunum og líka að það er vaxandi líf. Myndirnr eru frá því 6. júní þær þrjár fyrstu ein af lífrænum afgöngum ein af Spildunni og ein sem sýnir hvernig eitthvert dýr hefur verið að stela baunum úr Spildu. Hvert dýrið er veit ég ekki en lykktarskynið hlýtur að vera gott, því baunirnar eru nokkrum sentimetrum undir yfirborði. Þá koma þrjár myndir frá 8. júní. Tvær úr Spildu og ein frá þurklósettinu. Allar myndir þar eftir eru teknar 9. júní og sýna Spilduna. Forsíðumyndin er einng frá þeim 9. hún sýnir hinnsvegar efni sem verið er að vinna og á að fara í handrið sem kemur til með að liggja meðfram stýgnum að klósettinu. - Most of the photos with this post belong to Spilda and show the slow development that has been taking place in it recently. Due to drought and wind, germination and growth have not been as fast as would be ideal. To help water has also been fetch to the Eyjafjardara-river for watering. You can see all this in the pictures, and also that there is a growing life. The first three photos are from June 6th, one showing organic leftovers, one showing the Spilda and one that shows how some animal has been stealing beans from Spilda. I don't know wich animal is, but it´s sense of smell must be good, because the beans are hidden few centimetres below the surface. Then there are three photos from June 8. Two from Spilda and one from the compost toilet. All photos after that are taken on June 9 and show the Spilda. The cover photo also is from the 9th, it shows material that is being processed and is to be used in the railing that will be along the path to the toilet.

Vef 170033
Vef 180948
Vef 183324
Vef 8906
Vef 8908
Vef 8911
Vef 8912
Vef 8913
Vef 8915
Vef 8917
Vef 8918